Kampanjan säännöt

JÄRJESTÄJÄ
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Pielisjoen linna, Siltakatu 2, 80100 Joensuu (jäljempänä ”Järjestäjä”).

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA?
Kampanjan kilpailuun voivat osallistua kaikki Joensuussa asuvat korkeakoulututkintoaan suorittavat Karelia-ammattikorkeakoulun tai Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen opiskelijat, jotka kuuluvat oman tutkinto-ohjelmansa ainejärjestöön tai opiskelijayhdistykseen. Kampanjan Instagram-kilpailuun voi osallistua myös yhteisönä, kaveriporukkana, vuosikurssina tms, jolloin kilpailujulkaisuun kommentoija toimii ryhmän edustajana. Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden on syytä epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN?
Kampanja alkaa 26.9.2022. ja päättyy 17.10.2022. Voit osallistua kampanjan kilpailuun kommentoimalla kampanjan kilpailujulkaisua Pohjois-Karjalan Instagramissa @pohjois_karjala 16.10.2022. mennessä. Osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Palkitsemme kaksi parasta kommenttia kahdella Ravintola Kerubin lahjakortilla (lahjakortin arvo 50 euroa). Tämän lisäksi lahjoitamme parhaan kommentin kirjoittaneen opiskelijan ainejärjestölle/ opiskelijayhdistykselle 1 000 euroa toimintatukea, jonka ainejärjestö/ opiskelijayhdistys saa käyttöönsä edesauttaakseen opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja vähentääkseen yksinäisyyttä ainejärjestön/opiskelijayhdistyksen sisällä.

Valitsemme kilpailuun osallistuneiden seasta parhaat kommentit niin, että 1 000 euron toimintatuen saa yksi Karelia-ammattikorkeakoulun ja yksi Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen ainejärjestö/ opiskelijayhdistys.

Tämän lisäksi kaikkien kilpailuun osallistujien kesken arvotaan Pohjois-Karjalan tuotepalkintoja.

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti yksityisviestinä sosiaalisessa mediassa. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon viiden päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Järjestäjällä on oikeus arpoa/ valita uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan voittajalle postitse ja voittosumma maksetaan suoraan ainejärjestön/ opiskelijayhdistyksen tilinumeroon.

Järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan etunimi ja valikoitunut ainejärjestö/ opiskelijayhdistys kampanjasivustolla ja sosiaalisen median kanavissa sekä kampanjaan liittyvissä uutiskirjeissä.

Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Järjestäjä käsittelee osallistujien henkilötietoja ainoastaan kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Palkintoja lahjoittaneet yritykset tai toimijat vastaavat omien palkintojensa kampanjaan mahdollisesti liittyvistä arpajaisveroista.

Järjestäjä ei vastaa sovellusten yksityisyysasetus- tai muista syistä johtuvista esteistä tai näiden aiheuttamista ongelmista arvontaan osallistumisessa.

Järjestäjän vastuu ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoa eikä järjestäjä vastaa myöskään mahdollisista tietokonehäiriöistä, vahingoista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen välittömästi tai välillisesti osallistumisesta tähän kampanjaan.

MUUT EHDOT
Osallistumalla tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kampanjan sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkinnasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli kampanjaan liittyvistä promootiomateriaaleista löytyy paino- tai jokin muu virhe, kampanjan Järjestäjä, promootion yhteistyökumppanit tai edellä mainittujen osapuolien yhteistyökumppanit eivät ole vastuussa virheestä aiheutuvista seuraamuksista.

SÄÄNTÖJEN VASTAINEN OSALLISTUMINEN
Jos Järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä kyseisen osallistujan osallistuminen kampanjaan sekä evätä palkinto. Järjestäjä ei ole hylkäystapauksessa velvollinen korvaamaan osallistumisesta aiheutuneita, tai muita kuluja miltään osin. Mikäli järjestäjällä on syytä epäillä osallistujaa vilpillisestä tai sääntöjen vastaisesta menettelystä, järjestäjä voi poistaa osallistujan aineiston ja tiedot kampanjasivuilta.