Koulukampanjat

Kouluille ja opiskelijoille suunnatut kampanjat

Kannustamme ja innostamme lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia huomaamaan itsessään ja ympärillään hyvää sekä tekemään ystävällisiä ja yksinäisyyttä vähentäviä tekoja arjessa.

Korkeakoulut

Kukaan ei jää yksin -kampanja oli Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen ja Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoille suunnattu digikampanja (26.9.-17.10.2022), jonka tavoitteena oli lisätä tietoisuutta yksinäisyysaiheen ympärillä ja vähentää korkeakouluopiskelijoiden yksinäisyyttä.

Yläkoulut ja toinen aste

Kutsuimme kaikki maakunnan koulut mukaan hyvien tekojen teemaviikkoon 4.-8.10.2021. Yläkoululaiset ja toisen asteen oppilaat tekivät hyviä tekoja, nappasivat niistä kuvia ja jakoivat ne kampanjasivulla.

Alakoulut

Kutsuimme kaikki maakunnan koulut mukaan hyvien tekojen teemaviikkoon 4.-8.10.2021. Teemaviikolla alakoululaiset täyttivät hyvien tekojen passia. Passeihin saatiin tuhansia merkintöjä!