Materiaalipankki yksinäisyyden vähentämiseen

Tukimateriaalit 

Mitä yksinäisyys on?

Yksinäisyys voi olla pitkittynyt tai ohi menevä tunnetila ja kokemus, mutta sen ei kuitenkaan tarvitse olla pysyvää. Tällaisissa tilanteissa usein jo yksikin positiivinen ihmissuhde voi olla merkittävä tekijä yksinäisyyden kierteen katkaisemisessa. On hyvä muistaa, että yksinäisyys ei aina näy päällepäin ja jokainen voi tuntea olonsa yksinäiseksi vaikka olisikin muiden ihmisten ympäröimänä.

On tärkeää ostata hankkia apua pitkittyneeseen yksinäisyyden tunteeseen, sillä pahimmillaan pitkittynyt yksinäisyys voi vaikuttaa muun muassa ulkopuolisuuden tunteeseen, opinnoissa jälkeen jäämiseen ja jopa syrjäytymiseen.

Yksinäisyyden kokemus aiheuttaa kehossamme monella tapaa kuormittavan hälytystilan. Hälytystilassa sympaattinen hermosto aktivoituu ja valmistaa ihmisen nopeaan toimintaan; elimistön taistele tai pakene -tila aktivoituu. Pitkittyessään hälytystila on kuormittava sekä keholle että mielelle.

Mikä avuksi yksinäisyyteen?

Uudelle paikkakunnalle sopeutuminen saattaa olla opiskelijalle opintojen alkaessa vaikeaa aikaa ja moni opiskelija voi tuntea olonsa yksinäiseksi uuteen arkeen totutellessa. Tällöin kannattaa lähteä rohkeasti mukaan oman ainejärjestön/ opiskelijayhteisön järjestämiin opiskelijatapahtumiin ja tutustua muuhun opiskelijoille järjestettävään toimintaan.

POKA:n Intotoiminta:

POKA järjestää säännöllisesti kaikille Karelia-amk:n opiskelijoille avointa ja matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintaa Into-toiminnan muodossa. Into tarjoaa mahdollisuuden tavata uusia ihmisiä myös eri aloilta hauskan ja monipuolisen tekemisen parissa. Into sisältää suunniteltua toimintaa, erilaisia aktiviteetteja sekä vapaamuotoisempaa hengailua yhteisen ajanvieton merkeissä.
Lue lisää: Into-toiminta

Itä-Suomen yliopiston SILLAT- hanke:

Itä-Suomen yliopiston hankkeen tavoitteina on erilaisilla toimilla tukea opiskelijoita pandemian aiheuttamissa ongelmissa, kuten ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä, vahvistaa opiskelukykyä, auttaa jaksamisessa sekä opintojen etenemistä. SILLAT-hankkeen aikana ISYY tarjoaa opiskelijoille mm. aktiviteetteja ja tapahtumia, joissa pääsee tutustumaan kanssaopiskelijoihin ja tukea uusien kavereiden löytämiseen Harrastuskaveritoiminnan avulla.

Lue lisää: SILLAT-hanke

Sykettä korkeakoululiikuntakaveri ”Linder”:

Liikuntakaveri on SYKETTÄ-korkeakoululiikunnan tarjoama palvelu kaikille Joensuun korkeakouluopiskelijoille, jotka haluavat harrastaa liikuntaa, mutta kaipaavat siihen kaveria tai pienryhmää. Palvelun avulla halutaan yhdistää samoista liikuntaharrastuksista kiinnostuneita opiskelijoita. Sinulla ei tarvitse olla voimassa olevaa SYKETTÄ-liikuntatarraa osallistuaksesi liikuntakaveripalveluun.

Lue lisää: Linder