Kaveritaito-ohjelma

Tukimateriaalit 

 Hyvä rehtori, opettaja, ohjaaja, kuraattori tai muu koulun aikuinen! 

Vuorovaikutustaitoja tarvitaan niin uusiin ihmisiin tutustuessa, kaverisuhteiden ylläpitämisessä kuin vaikka työpaikkaa hakiessa. Nämä taidot eivät ole meissä automaattisesti, vaan jokainen meistä tarvitsee ainakin johonkin vuorovaikutuksen osa-alueeseen harjoitusta ja rohkaisua. Varmuus löytyy vain harjoittelun, toiston ja kokemuksen myötä. 

Verkkopohjainen Kaveritaitoja-ohjelma avaa kaveritaitojen teemoja monipuolisesti animaatiovideoiden ja tehtävien avulla. Ohjelman tarkoitus on tarjota oppilaille mahdollisuuksia vahvistaa vuorovaikutustaitojaan, auttaa heitä tutustumaan itseensä ja toiveisiinsa, sekä rohkaista heitä uusien ihmisten tapaamiseen ja jo olemassa olevien ihmissuhteiden syventämiseen. Ohjelma antaa myös työkaluja yksinäisyyden lieventämiseksi. Ohjelman käyttö koulussa tukee opetussuunnitelmaan kirjattujen laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden saavuttamista. Kaveritaitoja-tunnit soveltuvat hyvin esimerkiksi osaksi opo-tunteja tai terveystiedon opetusta. 

Ohjelman oppilaitosversio koostuu seitsemästä oppituntirungosta sekä vanhempainiltamateriaalista. Nämä powerpoint-diat voit ladata itsellesi alla olevista linkeistä. Ennen ohjelman käyttöön ottoa kannattaa tutustua vapaasti kaikkien käyttöön tarkoitettuun verkkomateriaaliin. Oppituntidioissa käydään läpi verkossa oleva materiaali. Oppilaiden ei tarvitse kirjautua sivustolle, eivätkä he tarvitse omia älylaitteita. Ohjelman oppilaitosversiossa materiaaliin tutustutaan yhteisesti powerpoint-diojen avulla. Ohjelma on laadittu erityisesti yläkouluikäisiä ajatellen, mutta se sopii käytettäväksi myös toisella asteella. 

Oppilaitosmateriaalin seitsemän oppitunnin kokonaisuus alkaa johdantotunnilla, jonka aikana esitellään materiaalia ja käyttöön valittuja toimintatapoja. Ihanteellista olisi, jos oppitunteja voisi pitää 2–4 viikon välein, mutta mahdollista on myös käsitellä aiheita osana esimerkiksi toiminta- tai ryhmäytyspäivää. Oppituntirunkoja voi hyödyntää sekä 45 minuuttia että 75 minuuttia kestävillä oppitunneilla keskustelun syvyyttä ja kestoa sekä tehtävien laajuutta säätelemällä. Materiaalista voi myös ottaa käyttöön vain jonkin osan tai joitain osia.

Teemoja käsittelevien oppituntien rakenne on seuraava: 

1. Läsnäoloharjoitus 

2. Sisältövideo 

3. Keskustelua videon herättämistä ajatuksista 

4. Harjoituksia itsenäisesti ja yhdessä 

5. Haaste itselle 

Ohjelma on suunniteltu suoritettavaksi tasa-arvoisesti – ei niin, että yksi “opettaa” toiselle taitoja. Kun ohjelmaa suoritetaan koulussa, toimii opettaja keskustelun innoittajana ja toiminnan fasilitaattorina. Sinulla opettajana on vapaat kädet käydä ohjelmaa läpi haluamallasi tavalla. Diapohjat sekä dioihin kirjatut muistiinpanot on tarkoitettu avuksi ja tueksi, ei sitoviksi määräyksiksi. Voit myös muokata dioja omaan tuntiisi ja ryhmääsi sopiviksi esimerkiksi poistamalla sellaiset diat, joilla olevia tehtäviä et ryhmällesi teetä. Älä kuitenkaan muuta suoraan sivustolta kopioitua teoriatekstiä. 

Vanhempainiltamateriaalin avulla voit esitellä ohjelman oppilaiden huoltajille. On tärkeää tiedottaa koteihin siitä, että ohjelma on otettu koulussa käyttöön ja myös siitä, että ohjelman teemoista voi sivuston avulla helposti keskustella myös kotona. 

Tästä linkistä pääset SPR:n verkkokauppaan, josta voit maksutta tilata esitteitä ja julisteita Kaverititoja-ohjelmasta. Voit myös tulostaa materiaalit itse tästä

Punaisen Ristin Kaveritaitoja-ohjelmasta ja nuorten yksinäisyyttä ehkäisevästä ystävätoiminnasta antaa lisätietoa alueella Eveliina Yli-Rahnasto Punaisen Ristin Savo-Karjalan piiristä. Eveliinan sähköpostiosoite on [email protected] ja puhelinnumero 040 7527 999. 

Tervetuloa käyttämään Kaveritaitoja-ohjelmaa yhdessä oppilaidesi kanssa!